ISO 12207 a ITIL: nejlepší dvojka pro řízení životního cyklu aplikací!

Existuje několik faktorů s dopadem na životní cyklus aplikace: procesy týkající se plánování a operací. Organizace jako vaše potřebují metodický rámec jak definovat tyto procesy. Právě tento článek vysvětlí mapování mezi normou ČSN ISO 12207 a praktikami ITIL s cílem, nastavit učinný procesní rámec pro řízení žívotního cyklu aplikací.

 

Tento…

Proč použít metodiku PRINCE2

 

  • Konzistenční přístup k řízení projektu a společný jazyk mezi členy projektu
  • Všechny etapy projektu jsou pod kontrolu s možností ukončit projekt kdykoliv když projekt ztratí smysl
  • Pravidelné revize progresu projektu vůči plánům a obchodnímu případu projektu
  • Umožňuje neustále zdůvodnit projekt z hlediska dosažitelných přínosů
  • Kontrolní body…

Proč použít ISO normy

Ve světě vývoje aplikací existují dva tábory:

Proprietární řešení jako je SAP

Opensource řešení

 

V oblasti manažerských metodik dá se říct, že existuje podobný jev. Existují totiž:

proprietární metodiky jako jsou ty od firmy AXELOS (ITIL, PRINCE2, MSP, M_o_R, …)

opensource metodiky: ISO normy

 

Když organizace potřebuje standardizovat…

Přínosy metodiky SCRUM

Z pohledu zákazníka

Zákazníkovi je jedno jakou metodiku řízení projektu používáte, ale dají se definovat jasné přínosy metodiky Scrum :

  • Scrum umožňuje zástupce zákazníka přímo zkontrolovat přidanou hodnotu projektu
  • Scrum dodá produkty rychlejším způsobem než ostatní metodiky
  • Scrum umožňuje zákazníka pružně změnit priority a rozsah produktu…

PM Consulting se stane partnerem skupiny Ociris

Dne 12.6.2015 firma PM Consulting, která se specializuje na poradenství a školení v oblasti řízení projektu, se rozhodla uzavřít partnerskou dohodu s naší skupinou Ociris k dodání školení PRINCE2 Foundation a Practioner vČeské republice a na Slovensku.

Díky tomuto partnerství PM Consulting zajistí vysoce kvalitní úroveň školení metodiky PRINCE2 a skupina OCIRIS může nabídnout svým zákazníkům…

GOPAS se stane partnerem skupiny Ociris

Firma Gopas, největší poskytovatel školení v oblasti IT, se rozhodla uzavřít

partnerskou dohodu s naší skupinou Ociris k dodání školení PRINCE2

Foundation, Practioner a ITIL Foundation v České republice a na Slovensku.

Tato strategická dohoda potrvzuje výsokou kvalitu naších školení.