Košík
Prázdný

ISO 12207 Lead Implementer

Školení ISO 12207 Lead Implementer: Osnova školení

Popis kurzu

ISO 12207 je norma vydávana Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 12207 je označení standardu pro procesy v životním cyklu softwaru.

Využití normy ISO 12207 v praxi: ISO 12207 poskytuje návody (obsahuje Principy a směrnice), jak zajistit optimální vývoj nebo akvizice softwaru. Je použitelná ve všech sektorech, může jí tedy použít jakýkoliv typ organizace.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce nastavit a kontrolovat uplatnění směrnice řízení životního cyklu softwaru ve svém podnikání. A je držitelem certifikace SDLC Foundation. Zejména jde o:

 • Manažeři vývoje aplikací.
 • Majitele podniku.
 • Manažeři IT.
 • Manažeři kvality v oblasti softwaru.
 • Manažeři testů softwaru.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ČSN ISO 12207. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení životního cyklu softwaru ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky ISO 12207 Lead Implementer ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin normy ČSN ISO 12207 pro management životního cyklu softwaru:

 1. Den:

Úvod do rámce normy ISO 12207:

 • Úvod do systému řízení životního cyklu softwaru.
 • Představení norem ISO 12207, I ČSN ISO/IEC 2382-20, ČSN ISO/IEC 9126.
 • Principy řízení životního cyklu softwaru.
 • Tvorba obchodního případu a projektový plán k implementaci systému životního cyklu softwaru.
 1. Den:

  Plánování systému řízení životního cyklu softwaru dle normy ISO 12207.

 1. Den:

 Implementace systému řízení životního cyklu softwaru dle normy ISO 12207

 • Příprava na zkoušku ISO 12207 Lead Implementer.
 • Závěrečná zkouška ISO 12207 Lead Implementer.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO 12207 budou účastníci schopni:

 • Pochopit koncepty, přístup, metodiky, nástroje a techniky k efektivnímu řízení životního cyklu softwaru dle normy ISO 12207.
 • Pochopit vazby mezi řízením životního cyklu softwaru a požadavky zainteresovaných stran v této oblasti.
 • Získat kompetence k implementaci, údržbě a řízení směrnice řízení životního cyklu softwaru v souladu s normou ISO 12207.
 • Získat kompetence k poradenství v oblasti řízení životního cyklu softwaru.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace. Norma ISO 12207 v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ISO 12207 je k dispozici v češtině.

Zkouška ISO 12207 Lead Implementer

Třihodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam otázek v následujících oblastech řízení životního cyklu softwaru: Pro každou oblast je třeba psát mini disertační práci.

Návaznost kurzu

Tento kurz představuje nejvyšší úroveň školení v oblasti řízení životního cyklu softwaru.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení
Termíny

****Proč rezervovat teď? Protože je to levnější! Všechny předtermíny jsou se slevou!