Košík
Prázdný

ISO 22301 Lead Implementer

Školení ISO 22301 Lead Implementer: Osnova školení

Popis kurzu

ISO 22301 je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 31000 je označení standardu pro Management kontinuity podnikaní a obsahuje Principy a směrnice.

Využití normy ISO 22301 v praxi: ISO 22301 poskytuje návody (obsahuje Principy a směrnice), jak zajistit kontinuitu podnikání v případě vážného incidentu nebo katastrofy. Ačkoliv obsahuje principy a směrnice, není určena k implementaci řízení kontinuity napříč celou organizací a není určena pro účely certifikace.
Je použitelná ve všech sektorech, může jí tedy použít jakýkoliv typ organizace.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce nastavit a kontrolovat uplatnění směrnice řízení kontinuity ve svém podnikání. Zejména jde o:

 • Manažeři kontinuity
 • Majitele podniku
 • Auditoři kontinuity
 • Manažeři projektů
 • Manažeři kvality

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ČSN ISO 22301. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení rizik ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky ISO 22301 Lead Implementer ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin normy ČSN ISO 22301 pro management kontinuity podnikání:

 1. Den:

Úvod do rámce řízení kontinuity ISO 22301:

 • Úvod do systému řízení kontinuity podnikání.
 • Představení norem ISO 22301, ISO/PAS 22399, ISO 27031, BS 25999.
 • Principy řízení kontinuity.
 • Úvodní analýza a nastavení úrovně vyspělosti řízení kontinuity podnikání na základě normy ISO 21827.
 • Tvorba obchodního případu a projektový plán k implementaci systému řízení podnikání.
 1. Den:

Plánování systému řízení kontinuity dle normy ISO 22301.

 1. Den:

Implementace systému řízení kontinuity dle normy ISO 22301.

Příprava na zkoušku ISO 22301 Lead Implementer.

Závěrečná zkouška ISO 22301 Lead Implementer.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO 22301 budou účastníci schopni:

 • Pochopit koncepty, přístup, metodiky, nástroje a techniky k efektivnímu řízení kontinuity dle normy ISO 22301.
 • Pochopit vazby mezi řízením kontinuity a požadavky zainteresovaných stran v této oblasti.
 • Získat kompetence k implementaci, údržbě a řízení směrnice řízení kontinuity v souladu s normou ISO 22301.
 • Získat kompetence k poradenství v oblasti řízení kontinuity.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace. Norma ISO 22301 v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině. Norma ISO 22301 je k dispozici v angličtině.

Zkouška ISO 22301 Lead Implementer

Třihodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam otázek v následujících oblastech řízení rizik: Pro každou oblast je třeba psát mini disertační práci.

Návaznost kurzu

Tento kurz představuje nejvyšší úroveň školení v oblasti řízení kontinuity.

Platnost certifikátu:

Certifikát platí navždy.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení
Termíny

****Proč rezervovat teď? Protože je to levnější! Všechny předtermíny jsou se slevou!