Košík
Prázdný

ISO 27002 Foundation

Školení ISO 27002 Foundation: Osnova školení

Popis kurzu

Tato mezinárodní norma je určena pro organizace k použití jako doporučení pro výběr opatření v rámci procesu zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), založeného na normě ISO/IEC 27001, nebo jako pokyny pro organizace, implementující obecně přijatá opatření bezpečnosti informací. Tato norma je rovněž určena pro použití při vyvíjení směrnic pro řízení bezpečnosti informací specifických pro průmysl a organizace, s přihlédnutím k jejich konkrétnímu prostředí rizik pro bezpečnost informací.
V obecnějším smyslu efektivní bezpečnost informací také zaručuje vedení a dalším zúčastněným stranám, že aktiva organizace jsou rozumně zabezpečena a chráněna proti poškozením, a tím působí jako faktor podporující podnikatelskou činnost.
Zatímco tato norma poskytuje návod pro širokou škálu opatření v oblasti bezpečnosti informací, která se běžně uplatňují v mnoha různých organizacích, zbývající normy v rodině norem ISO/IEC 27000 poskytují doplňující doporučení či požadavky týkající se dalších aspektů celkového procesu řízení bezpečnosti informací.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo využívá řízení bezpečnosti IT ve svém podnikání jako klient, nebo každý, kdo pracuje v této oblasti.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní základní vhled do normy ČSN ISO 27002. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení bezpečnosti IT ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky ISO 27002 Foundation ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a odhaluje nástin normy ISO 27002 v oblasti řízení bezpečnosti IT:

  1. Den:

Představení a historie bezpečnosti IT. Představení normy ISO 27002 v oblasti bezpečnosti IT.

  1. Den:

Detailní představení pojmů řízení bezpečnosti IT dle normy ISO 27002:

  • Politiky bezpečnosti IT
  • Organizace bezpečnosti IT
  • Bezpečnost lidských zdrojů

Příprava na zkoušku ISO 27002 Foundation

Závěrečná zkouška ISO 27002 Foundation

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO 27002 Foundation budou účastníci schopni:

  • Použit prvky normy ISO 27002 k řízení bezpečnosti IT ve své organizaci
  • Aplikovat koncepty, pojmy a procesy normy ISO 27002

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ISO 38500 v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ISO 27002 je k dispozici v češtině.

Zkouška ISO 27002 Foundation

Hodinová zkouška bez možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 40 otázek s vícenásobnou volbou odpověď. Maximální počet bodů je 40 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 26 bodů (tj. 65 %).

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí normy ISO 27002 existují navazující školení ISO 27002 Specialist a ISO 27002 Lead Implementer.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy. 

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení