Košík
Prázdný

ISO 27002 Lead Implementer

Školení ISO 27002 Lead Implementer: Osnova školení

Popis kurzu

Tato mezinárodní norma je určena pro organizace k použití jako doporučení pro výběr opatření v rámci procesu zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), založeného na normě ISO/IEC 27001, nebo jako pokyny pro organizace, implementující obecně přijatá opatření bezpečnosti informací. Tato norma je rovněž určena pro použití při vyvíjení směrnic pro řízení bezpečnosti informací specifických pro průmysl a organizace, s přihlédnutím k jejich konkrétnímu prostředí rizik pro bezpečnost informací.
V obecnějším smyslu efektivní bezpečnost informací také zaručuje vedení a dalším zúčastněným stranám, že aktiva organizace jsou rozumně zabezpečena a chráněna proti poškozením, a tím působí jako faktor podporující podnikatelskou činnost.
Zatímco tato norma poskytuje návod pro širokou škálu opatření v oblasti bezpečnosti informací, která se běžně uplatňují v mnoha různých organizacích, zbývající normy v rodině norem ISO/IEC 27000 poskytují doplňující doporučení či požadavky týkající se dalších aspektů celkového procesu řízení bezpečnosti informací.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce nastavit a kontrolovat uplatnění směrnice bezpečnosti IT ve svém podnikání. Zejména jde o:

 • Manažeři IT
 • Majitele podniku
 • Manažeři bezpečnosti IT

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ISO 27002. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro optimální zprávu bezpečnosti informací vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky ISO 27002 Lead Implementer ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování. 

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin normy ISO 27002:

 1. Den:
 • Představení a historie bezpečnosti IT. Představení normy ISO 27002 v oblasti bezpečnosti IT.
 • Kapitoly normy.
 • Politiky bezpečnosti IT.
 • Organizace bezpečnosti IT.
 1. Den:

Detailní představení pojmů normy ISO 27002:

 • Řízení aktiv.
 • Řízení přístupu.
 • Bezpečnost provozu.
 1. Den:

Detailní představení pojmů normy ISO 27002:

 • Bezpečnost komunikací.
 • Akvizice, vývoj a údržba system.
 • Vztahy s dodavateli.
 • Řízení incidentů bezpečnosti informací.
 • Aspekty řízení kontinuity činností organizace z hlediska bezpečnosti informací.
 • Soulad s požadavky normy .

Příprava na zkoušku ISO 27002 Lead Implementer.

Závěrečná zkouška ISO 27002Lead Implementer.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO3 27002 budou účastníci schopni:

 • Pochopit koncepty, přístup, metodiky, nástroje a techniky k efektivní správě bezpečnosti informací.
 • Získat kompetence k implementaci, údržbě a řízení směrnice v oblasti bezpečnosti informací v souladu s normou ISO 27002.
 • Získat kompetence k poradenství v oblasti bezpečnosti informací.
 • Získat kompetence k řízení týmu interních a externích odborníků v oblasti bezpečnosti informací.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ISO 27002 v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ISO 27002 je k dispozici v češtině.

Zkouška ISO 27002 Lead Implementer

Třihodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam otázek v specifických oblastech bezpečnosti informací: Pro každou oblast je třeba psát mini disertační práci.

Návaznost kurzu

Tento kurz představuje nejvyšší úroveň školení v oblasti bezpečnosti IT.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení
Termíny

****Proč rezervovat teď? Protože je to levnější! Všechny předtermíny jsou se slevou!