Košík
Prázdný

ISO 31000 Lead Implementer

Školení ISO 31000 Lead Implementer: Osnova školení

Popis kurzu

ISO 31000 je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 31000 je označení standardu pro Management rizik (Řízení rizik) a obsahuje Principy a směrnice.

Využití normy ISO 31000 v praxi: ISO 31000 poskytuje návody (obsahuje Principy a směrnice), jak řídit systematickým, transparentním a spolehlivým způsobem různé formy rizik a jak harmonizovat systému řízení rizik do organizace a všech jejích procesů, rozhodování, produktů, služeb a aktiv. Ačkoliv obsahuje principy a směrnice, není určena k implementaci řízení rizik napříč celou organizací a není určena pro účely certifikace.
Je použitelná ve všech sektorech, může jí tedy použít jakýkoliv typ organizace.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce nastavit a kontrolovat uplatnění směrnice řízení rizik ve svém podnikání. Zejména jde o:

 • Manažeři rizik.
 • Majitele podniku.
 • Finanční ředitele.
 • Manažeři projektů.
 • Manažeři kvality .

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ČSN ISO 31000. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení rizik ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky ISO 31000 Risk Managemer ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin normy ČSN ISO 31000 pro management rizik:

 1. Den:

Úvod do rámce řízení rizik ISO/IEC 31010:

 • Koncepty a pojmy řízení rizik
 • Normy, rámce a metodiky řízení rizik
 • Implementace rámce řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací
 1. Den:

Identifikace, hodnocení, reakce, komunikace a kontrola rizik:

 1. Den:

Hodnocení rizik dle ISO /IEC 31010.

Příprava na zkoušku ISO 31000 Risk Manager.

Závěrečná zkouška ISO 31000 Risk Manager.

Přínosy kurzu pro účastníky.

Po dokončení kurzu ISO 31000 budou účastníci schopni:

 • Pochopit koncepty, přístup, metodiky, nástroje a techniky k efektivnímu řízení rizik dle  norem ISO 31000 a IEC/ISO 31010
 • Pochopit vazby mezi řízením rizik a požadavky zainteresovaných stran v této oblasti.
 • Získat kompetence k implementaci, údržbě a řízení směrnice řízení rizik v souladu s normou ISO 31000
 • Získat kompetence k poradenství v oblasti řízení rizik.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace. Normy ISO 31000 a ISO/IEC 31010 v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině. Normy ISO 31000 a ISO/IEC 31010 jsou k dispozici v angličtině.

Zkouška ISO 31000 Risk Manager

Dvouhodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam otázek v následujících oblastech řízení rizik: Pro každou oblast je třeba psát mini disertační práci.

Návaznost kurzu

Tento kurz představuje nejvyšší úroveň školení v oblasti řízení rizik.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení
Termíny

****Proč rezervovat teď? Protože je to levnější! Všechny předtermíny jsou se slevou!