Košík
Prázdný

ISO 38500 Lead Implementer

Školení ISO 38500 Lead Implementer: Osnova školení

Popis kurzu

Relativně nová norma ISO/IEC 38500:2008 byla vydána v červnu roku 2008 a zabýv. se

oblastí IT Governance. Norma vychází z australského standardu AS8015:2005 a nahrazuj zrušenou normu ISO/IEC 29382. Cíle normy jsou:

 • zajistit důvěru v řízení informatiky u organizace, kde byla norma aplikována.
 • poskytnout návod pro řízení informatiky v rámci organizace.
 • poskytnout základ pro objektivní vyhodnocování řízení informatiky.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce nastavit a kontrolovat uplatnění směrnice governance IT ve svém podnikání. Zejména jde o:

 • Manažeři IT
 • Majitele podniku
 • Manažeři kvality

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ISO 38500. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro soulad strategií IT a strategií vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky ISO38500 Lead Implementer ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin normy ISO 38500 pro governance IT:

 1. Den:

Úvod do rámce řízení kontinuity ISO 38500:

 • Úvod do systému governance IT.
 • Principy řízení kontinuity.
 • Úvodní analýza a nastavení úrovně vyspělosti governance IT podnikání.
 • Tvorba obchodního případu a projektový plán k implementaci systému governance IT.
 1. Den:

Plánování systému governance IT dle normy ISO 38500.

 1. Den:

Implementace systému governance IT dle normy ISO 38500.

Příprava na zkoušku ISO 38500 Lead Implementer.

Závěrečná zkouška ISO 38500 Lead Implementer.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO3 8500 budou účastníci schopni:

 • Pochopit koncepty, přístup, metodiky, nástroje a techniky k efektivnímu souladu mezi strategií IT a strategií organizace.
 • Pochopit vazby mezi governance IT a požadavky zainteresovaných stran v této oblasti.
 • Získat kompetence k implementaci, údržbě a řízení směrnice governance IT v souladu s normou ISO 38500.
 • Získat kompetence k poradenství v oblasti governance IT.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ISO 38500 v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ISO 38500 je k dispozici v angličtině.

Zkouška ISO 38500Lead Implementer

Třihodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam otázek v následujících oblastech governance IT: Pro každou oblast je třeba psát mini disertační práci.

Návaznost kurzu

Tento kurz představuje nejvyšší úroveň školení v oblasti governance IT.

Platnost certifikátu:

Certifikát platí navždy.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení
Termíny

****Proč rezervovat teď? Protože je to levnější! Všechny předtermíny jsou se slevou!