Košík
Prázdný

PRINCE2 - Foundation

Školení PRINCE2 Foundation: Osnova školení

Popis kurzu

Projekty integrují zdroje, znalosti, technologie a myšlenky s cílem přinášet užitek pro organizaci či dosahovat konkrétní podnikatelské cíle. Dobré řízení projektů napomáhá zajistit, že tyto benefity jsou přinášeny s odpovídající úrovní kvality a v požadovaném časovém a finančním rozmezí.Dobré projektové řízení je rovněž základním prvkem při řízení rizik spojených se změnami a inovacemi. PRINCE2® je srozumitelná, strukturovaná metodika projektového řízení rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Je rovněž široce rozšířená a využívaná v soukromém sektoru, nejen ve Velké Británii ale i po celém světe. Tato metodika může být aplikována na všechny druhy projektů včetně projektů, které jsou podporovány projektovými informačními systémy.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo využívá projektové řízení ve svém podnikání jako klient, nebo každý, kdo pracuje v oblasti projektů.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do metody PRINCE2®
Pochopíte, jak touto metodou nastavit pro řízení reálných projektů v organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2® Foundation ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin metody řízení PRINCE2® projektu:

  1. Den:

Představení a historie PRINCE2®
Struktura PRINCE2® metody
Přehled 7 principů PRINCE2®
Přehled 7 témat PRINCE2®
Procesy „Vývoj projektu“
Téma „obchodní případ".
Téma „Organizace".»

  1. Den:

Proces „Inicializace projektu“
Téma „Plánování."
Téma „Změny“
Téma „Rizika".
Proces „Kontrola etapy".
Proces „Správa dodávky produktů“.
Téma „Kvalita".
Proces „Kontrola etapy“

  1. Den:

Téma „Pokrok“.
Proces „Směřování projektu“
Proces „Ukončení projektu"
Přizpůsobení PRINCE2® metody v prostředí Vašeho projektu
Zkouška PRINCE2® Foundation.

 

Den 1

Začátek školení: 9h00

Kapitola 1 Obecný přehled PRINCE2 projektu

Kapitola 2 Příprava projektu

Kapitola 3 Nastavení projektu do 16h30

Den 2

Kapitola 4 Řízení projektu a dodání jeho produktů od 9h00

Kapitola 5 Řízení progresu a uzavření projektu do 16h30

Večerní úkoly

Den 3

Kapitola 6 Přizpůsobení PRINCE2 k projektu

Příprava pro zkoušky Foundation od 14h00 do 15h00

Zkouška Foundation od 15h00 do 16h00

Výsledky zkoušky Foundation a souhrn od 16h30 do 17h00

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu PRINCE2® Foundation budou účastníci schopni:

- identifikovat faktory podmiňující úspěšnou realizaci projektu.

- aplikovat hlavní zásady, témata, procesy a techniky metodiky PRINCE2®.

- využít klíčové manažerské nástroje metodiky PRINCE2®.

- používat kompletní terminologii PRINCE2®.

- aplikovat procesní model PRINCE2® používaný při řízení životního cyklu projektu.

- aplikovat techniku produktově orientovaného plánování PRINCE2®.

- absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2® Foundation (součást kurzu).

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace. PRINCE2®oficiální kniha v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Kurz materiály jsou k dispozici v češtině.

Zkouška PRINCE2® Foundation

Jednohodinová zkouška bez možnosti nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 75 otázek (70 z nich je směrodatných, 5 je určeno pro vývoj nových testových otázek) s vícenásobnou volbou odpovědí. Existuje jediná správná odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba 35 správných odpovědí ze 70 (tj. 50 %).

Návaznost kurzu

Pokud máte zájem stát se odborníkem v metodě PRINCE2, kurz PRINCE2 Practitioner je tu pro Vás.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení
Termíny

****Proč rezervovat teď? Protože je to levnější! Všechny předtermíny jsou se slevou!