Košík
Prázdný

PRINCE2 - Foundation

Školení PRINCE2 Foundation: Osnova školení

Popis kurzu

Projekty integrují zdroje, znalosti, technologie a myšlenky s cílem přinášet užitek pro organizaci či dosahovat konkrétní podnikatelské cíle. Dobré řízení projektů napomáhá zajistit, že tyto benefity jsou přinášeny s odpovídající úrovní kvality a v požadovaném časovém a finančním rozmezí.Dobré projektové řízení je rovněž základním prvkem při řízení rizik spojených se změnami a inovacemi. PRINCE2® je srozumitelná, strukturovaná metodika projektového řízení rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Je rovněž široce rozšířená a využívaná v soukromém sektoru, nejen ve Velké Británii ale i po celém světe. Tato metodika může být aplikována na všechny druhy projektů včetně projektů, které jsou podporovány projektovými informačními systémy.

Verze PRINCE2®:

Nazbizíme tento kurz pro verzi 2009 a 2017 metodiky PRINCE2®

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo využívá projektové řízení ve svém podnikání jako klient, nebo každý, kdo pracuje v oblasti projektů.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do metody PRINCE2®
Pochopíte, jak touto metodou nastavit pro řízení reálných projektů v organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2® Foundation ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin metody řízení PRINCE2® projektu:

  1. Den:

Představení a historie PRINCE2®
Struktura PRINCE2® metody
Přehled 7 principů PRINCE2®
Přehled 7 témat PRINCE2®
Procesy „Vývoj projektu“
Téma „obchodní případ".
Téma „Organizace".»

  1. Den:

Proces „Inicializace projektu“
Téma „Plánování."
Téma „Změny“
Téma „Rizika".
Proces „Kontrola etapy".
Proces „Správa dodávky produktů“.
Téma „Kvalita".
Proces „Kontrola etapy“

  1. Den:

Téma „Pokrok“.
Proces „Směřování projektu“
Proces „Ukončení projektu"
Přizpůsobení PRINCE2® metody v prostředí Vašeho projektu
Zkouška PRINCE2® Foundation.

 

Den 1

Začátek školení: 9h00

Kapitola 1 Obecný přehled PRINCE2 projektu

Kapitola 2 Příprava projektu

Kapitola 3 Nastavení projektu do 16h30

Den 2

Kapitola 4 Řízení projektu a dodání jeho produktů od 9h00

Kapitola 5 Řízení progresu a uzavření projektu do 16h30

Večerní úkoly

Den 3

Kapitola 6 Přizpůsobení PRINCE2 k projektu

Příprava pro zkoušky Foundation od 14h00 do 15h00

Zkouška Foundation od 15h00 do 16h00

Výsledky zkoušky Foundation a souhrn od 16h30 do 17h00

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu PRINCE2® Foundation budou účastníci schopni:

- identifikovat faktory podmiňující úspěšnou realizaci projektu.

- aplikovat hlavní zásady, témata, procesy a techniky metodiky PRINCE2®.

- využít klíčové manažerské nástroje metodiky PRINCE2®.

- používat kompletní terminologii PRINCE2®.

- aplikovat procesní model PRINCE2® používaný při řízení životního cyklu projektu.

- aplikovat techniku produktově orientovaného plánování PRINCE2®.

- absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2® Foundation (součást kurzu).

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace. PRINCE2®oficiální kniha v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Kurz materiály jsou k dispozici v češtině.

Zkouška PRINCE2® Foundation

Jednohodinová zkouška bez možnosti nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 75 otázek (70 z nich je směrodatných, 5 je určeno pro vývoj nových testových otázek) s vícenásobnou volbou odpovědí. Existuje jediná správná odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba 35 správných odpovědí ze 70 (tj. 50 %).

Návaznost kurzu

Pokud máte zájem stát se odborníkem v metodě PRINCE2, kurz PRINCE2 Practitioner je tu pro Vás.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení