Košík
Prázdný

SixSIGMA Green belt

Školení SIX SIGMA GREEN BELT: Osnova školení

Popis kurzu

 • Tento kurz má za cíle:
  Identifikovat projekty vhodné pro metodiku Six Sigma.
 • Plánovat a řídit projekty dle metodiky Six Sigma.
 • Poskytnout znalosti jak aplikovat DMAIC („Define, Measure, Analyze, Improve, Control“) a různé Six Sigma nástroje k zlepšování kvality výrobků a služeb.
 • Vybavit studenty znalostí komunikovat pomocí standardizovaných pojmů Six Sigma.
 • Seznámit účastníky o tom, jak zvládnout pro posouzení a rizika projektu dle metodiky Six Sigma.
 • Vybavit studenty znalostmi se vyhnout nástrahám při provádění Six Sigma.
 • Poskytnout techniky k řízení problémů.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo s zabývá projektu nebo kvality výrobků a služeb jako například manažer jakosti.

Výhody kurzu

Účastníci budou schopní používat techniky a výhody metodiky Six Sigma ve své organizaci.
Účastníci získávají znalostí potřebné pro zlepšení výrobního procesu v jejich organizací.
Účastníci budou schopní řídit projekty dle metodiky Six Sigma.
Účastníci získávají znalosti k praktické implementací metodiky Six Sigma pomoci případových studií.
Účastníci jsou vyzbrojeni správné nástroje k řešení a  vedení otázek výroby ve své organizací.
Účastníci budou rozvíjet špičkové řešení problémů dovednosti, které mohou být okamžitě aplikované čas v reálných projektech.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 6 dnů (2 x 3 dny) a je koncipován následovně:

 1. část (3 dni):
 • Úvod do metodiky SIX SIGMA.
 • Řízení zainteresovaných stran projektu Six Sigma.
 • Nastavení projektu Six Sigma.
 • D jako „Define“.
 • Řízení zainteresovaných stran kvality výrobků a služeb.
 • Benchmarking kvality výrobků a služeb.
 • Měření kvality výrobků a služeb.
 • Plán řízení kvality výrobků a služeb.
 • M jako „Measure“.
 • Proces řízení kvality výrobků a služeb.

2. část (3 dni):

 • Sběr dat ohledně kvality výrobků a služeb.
 • Analýza dat ohledně kvality výrobků a služeb.
 • A jako „Analyze“.
 • Testování předpokladů kvality výrobků a služeb.
 • Rozdílná analýza.
 • 5 „Proč“
 • I jako „Improve“.
 • Přehled technik DOE, Poka-yoke, 5S, SMED, Kaizen, Kanban.
 • Analýza rizik.
 • C jako „Control“.
 • Kontrola procesů.
 • Kontinuální zlepšování kvality výrobků a služeb.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace a případové studie.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině nebo v češtině.

Zkouška SIX SIGMA GREEN BELT

Zkouška bez možností nahlédnout do materiálů trvá 120 minut a je koncipována jako seznam 90 otázek s vícenásobnou volbou odpověď na bázi případové studie. Maximální počet bodů je 90 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 80 bodů.

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí metodiky SIX SIGMA existuje navazující školení SIX SIGMA Black Belt.

Platnost certifikátu

Osvědčení o absolvování školení se zavěrečnou zkouškou platí navždy.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení